E.cuniculi

E.cuniculi of Encephalitozoon cuniculi

Is een ziekte die veroorzaakt wordt door protozoën. Een protozo is een ééncellig organisme en deze kun je niet met het blote oog zien en alleen aantonen met behulp van een microscoop. Om zich te vermeerderen heeft de protozo een gastheer nodig.
Na een besmetting worden de E. cuniculi in het lichaam opgenomen, dit betekent niet dat een konijn gelijk ziek wordt Als een konijn gezond is blijven ze in een soort rustfase. Op het moment dat een konijn in een stress situatie komt of de weerstand door andere reden verminderd is kunnen de parasieten actief worden .

Deze protozoën komen overal voor. Er is vrij weinig dat je kunt doen om deze ziekte te voorkomen: De weerstand van het konijn zo hoog mogelijk houden door goede voeding; een schoon hok en zo min mogelijk stress zijn natuurlijk wel van belang. Onder aan de pagina staan nog een paar tips.

 

Symptomen van E.cuniculi kunnen zijn:

 • – Scheve kop
 • – Rol neigingen
 • – Ritmisch heen en weer bewegen van de ogen (nystagmus)
 • – Trekken of slepen met één of beide achterpoten
 • – Verlamming  van de achterhand
 • – Ongecontroleerde beweging van de achterhand
 • – Omvallen
 • – Urinebrand (het lekken van urine over de achter poten)
 • – Veel drinken en veel plassen (kan duiden op nierschade )
 • – Een wolkige verdikking in één of beide ogen
 • –  verdikking van het oog
 • –  Oogontsteking
 • – Afvallen zonder duidelijke oorzaak
 • – Niet eten
 • – Epileptische aanvallen

Diagnose

Bij E.cuniculi is een diagnose heel belangrijk maar niet makkelijk of goedkoop. Op het moment van verdenking is het direct starten van de behandeling van belang: hoe eerder je begint hoe beter de prognose is. Er moeten verschillende bloed onderzoeken gedaan worden en een urine onderzoek om aan te tonen dat E.cuniculi aanwezig is of dat de protozoën actief zijn. Daarnaast moeten andere ziektes ook uitgesloten worden ( Hersen verschijnselen kunnen onder andere ook door een Listeria infectie komen) Een diagnose kan helaas alleen nog met zekerheid gesteld worden als het konijn na zijn dood word onderzocht.

Behandeling

 • Fenbendazol

Fenbendazol doodt de parasieten niet maar helpt het lichaam om de ontstekingsverschijnselen af te remmen, die ontstaan zijn op en om de parasiet heen. Fenbendazol voorkomt dat de E. cuniculi zich vermeerderd en andere cellen infecteert. Als er antilichamen tegen de E. cuniculi sporen gevormd worden dan kan het immuun systeem de parasiet opruimen. Meestal zullen niet alle sporen gevonden en opgeruimd worden. Met andere woorden de parasiet is nog steeds aanwezig, maar het konijn is er niet ziek meer van en de symptomen verdwijnen. Fenbendazol moet minimaal 1 maand 2x daags gegeven worden maar afhankelijk van de klachten kan het ook langer. Deze werkzame stof is te krijgen onder de merk namen Panacur en Fenbendrops.

De overige behandeling van E.cuniculi is vooral de behandeling van de symptomen.  

 • Behandeling van hok genoot

Omdat E. cuniculi overdraagbaar is, is het advies om konijnen in hetzelfde hok gedurende 2 weken met 1x daags 20 mg/kg LG te behandelen. Omdat je niet zeker weet of het besmette konijn op dat moment actief parasieten aan het uitscheiden is.

 • Antibiotica

Om secundaire infecties te bestrijden bijvoorbeeld nier infecties, die vaak voor komen bij een konijn met actieve E.cuniculi. Op veel website’s staat nog Baytrtil, dit antibioticum mag in Nederland alleen nog worden geven als de dierenarts kan aantonen dat alleen dit middel tegen een specifieke bacterie werkt. Omdat konijnen een gevoelig maag darmstelsel hebben zijn niet alle antibiotica hier voor geschikt.  Veel andere gebruikte antibiotica zijn Duplocilline en Trimetoprim/Sulfamethoxazol.

 • Metoclopramide

Stimuleert de beweging van maag en darmen. Het zorgt ervoor dat voedsel sneller van de maag naar de darm gaat. Konijnen kunnen niet braken maar ze kunnen wel misselijk worden. Dit medicijn wordt vaak voor de zekerheid gegeven om misselijkheid te voorkomen.

 • Pijnstillers

Meestal worden er ook pijnstillers gegeven, De pijnstillers hebben ook een ontstekingsremmend  en koortsverlagende werking. Voor konijnen word bij E.cuniculi Meloxicam geadviseerd.

 • Corticosteroïden

Corticosteroïden kunnen worden gebruikt bij ernstige neurologische klachten om de zwelling in de hersenen te laten af nemen, maar het gebruik hiervan is zeer omstreden: het kan op langer termijn een zeer nadelig effect hebben en het risico van het oplopen van andere infecties vergroten.

 • Dwangvoeding

Als een konijn niet eet moet je toch zorgen dat hij voldoende voeding binnen krijgt. Probeer eerst om te kijken of het konijn iets anders dan zijn brokjes wel lekker vindt, bijvoorbeeld kruiden of een wortel hapje. Soms kan het helpen als voedsel lauw warm word aangeboden.

Als hij echt niets eet zal je hem moeten dwangvoeren. Hiervoor zijn speciale zakjes te koop die je met water moet aanlengen.

 • Infuus

Vaak worden de nieren aangetast tijdens een uitbraak. Blijvende nierschade kan worden voorkomen door infuus te geven. Als een konijn stopt met eten moet er elke dag infuus gegeven worden. Helaas moet hier een afweging worden gemaakt of het dagelijkse ritje niet te veel stress geeft want dan kan het de genezing in de weg zitten. In sommige gevallen is het mogelijk dat er na uitleg van de dierenarts thuis het infuus wordt gegeven.

Als een konijn nog wel wat eet probeer dan ook zo veel mogelijk vocht via deze wijze toe te dienen in de vorm van groente- en  vruchtensappen (puur sap, 100% fruit / groente).

 • Vitamine B 12 of vitamine B complex

Om de schade aan de hersenen te herstellen.( de injecties kunnen zeer pijnlijk zijn)

 • Benzodiazepinen

Bij epileptische aanvallen, wordt dan meestal diazepam of midazolam gebruikt.

 • Fysiotherapie

Een fysiotherapeut zorgt ervoor dat de spieren niet stijf worden bij een verlamming. Het kan gebeuren dat als gevolg van de lange verlamming, ondanks de genezing van de ziekte, de spieren toch verstijfd blijven. Door dat de dier fysiotherapeut de spieren ook masseert komt er een betere doorbloeding en zal het herstel sneller gaan.

Kan de energie banen in het konijn controleren. waardoor ingespeeld kan worden op de pijnklachten en/of de lever/nierschade. Het kan pijnstillend werken waardoor het gebruik van regulieren middelen verminderd kan worden of zelfs helemaal gestopt. De regulieren pijnstillers worden afgebroken in de lever en/of de nieren waardoor bij gebruik van acupunctuur deze ook minder schade oplopen.
Het is verstandig om als je acupunctuur, acupressuur of andere alternatieve behandelingen wilt proberen met je konijn, om wel naar een specialist te gaan die verstand heeft van konijnen en hoe hun lichaam in elkaar zit.

Bioresonantie therapie kan worden ingezet om het lichaam te stimuleren om zichzelf te herstellen.Het is verstandig om als je andere alternatieve behandelingen wilt proberen met je konijn, om naar een specialist te gaan die verstand heeft van konijnen en hoe hun lichaam in elkaar zit. Dit is nog een vrij nieuwe vorm van alternatieve behandelwijze.

Er wordt voornamelijk gewerkt met druktechnieken op wervelkolom, schedel of ergens anders. Daarnaast zal de Chiropractor gebruik maken van massage en oefeningen om het lichaam te rekken en te strekken. Eventueel kan hij wat tips geven om zelf thuis te behandelen.Door het masseren en het rekken en strekken word de bloedsomloop gestimuleerd en zal het herstel sneller verlopen. Het is zeer verstandig om een specialist te zoeken die ervaring heeft met het behandelen van konijnen en de nodige kennis heeft van het konijnenlichaam.

Hier een paar homeopathische medicijnen ,alleen in overleg met een (homeopathisch) dierenarts!

Cerebrum compositum (Voor het herstel van het zenuwstelsel)

Vertigoheel  (tegen de duizeligheid)

Een homeopatisch dierenarts kan een therapie instellen op het individu.

Hypericum (pijnstiller)

Arnica (bevorderd het herstel)

Solidago onderstunend (nier en rug klachten)

Een dierenarts gespecialiseerd in de fytotherapie kan een therapie instellen op het individu.

Hier onder een aantal kruiden die je in een kruidenwei kan zetten voor een konijn met E.cuniculi. let op dat hier geen wilde konijnen bij kunnen komen!

 • Basilicum
 • Citroenkruid
 • Bijvoet
 • Dille
 • Kamille
 • Lavas
 • Paardenbloem
 • Peterselie
 • Rozemarijn
 • Salie
 • Tijm
 • Weegbree
 • Aangevuld met venkel en takken berk en wilg

 

 • Voorbeeld

Een ouder vermagerd konijn met oogontsteking en een scheve kop stond al geruime tijd op de fenbendazol zonder verbetering. Dit konijn is met een alternatieve pijnstiller behandeld, heel specifiek een klassiek homeopathisch middel ingezet passend bij de lichaamsgesteldheid van dit konijn, en 2 x met acupunctuur behandeld . Het eindresultaat was dat binnen 2 behandelingen het konijn opknapte. Na 3 maanden en ook na 6 maanden maakt het konijn het goed. het is niet terug gekomen.

 

 • Wat kan je verder nog doen?

-Stress zo laag mogelijk houden, want stress kan E. cuniculi sterk beïnvloeden en snel verergeren. Medicijnen moeten thuis worden toegediend. Na het verschonen van het hok moet alles weer als voorheen worden terug gezet. Hok alleen verschonen als het echt moet maar wel dagelijks het niet opgegeten voedsel verwijderen.Probeer daarom zoveel mogelijk telefonisch te bespreken met de dierenarts en laat de dierenarts eventueel thuis komen als dat mogelijk is.

-De medicatie consequent toedienen.

-het is belangrijk dat je konijn op temperatuur blijft om de infectie zo snel mogelijk te overwinnen. Zorg voor een warme omgeving. Het is verstandig om een konijn wat buiten woont binnen te laten laten verblijven zolang hij ziek is.

-Als een konijn een maatje heeft is dit voor het leven en zeker bij deze ziekte hebben ze die steun hard nodig. als een konijn wat gaat rollen zal hij ondersteuning zoeken bij zijn maatje. hij zorgt voor warmte,liefde en steun. Hoe graag wij dat ook zouden willen geven, dat kan alleen een ander konijn.

-Als het konijn omvalt is het fijn als hij ondersteund word door bijvoorbeeld opgerolde handdoeken en de bewegings-vrijheid bepekt is. Op het moment dat een konijn aan het herstellen is ,is het van belang dat hij de ruimte krijgt om zijn spieren weer volledig op te bouwen.

-TLC: Tender loving care Dit is natuurlijk heel belangrijk bij een ziek konijn. De ziekte kan soms slopend zijn voor mens en dier. Overleg als je twijfelt met je dierenarts, deze kan je adviseren en informeren over de prognose.

Een zeer ervaren dierenarts op dit gebied is Ruth Boerekamp (http://www.dierenartsholistisch.nl/)